Yeni Üyelik
Üyelik Sözleşmesi

1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Bundan sonra "Kitappad.com"  veya "Kitappad " veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır) kullandığınızda aşağıda belirtilen yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde internet sitesini kullanma hakkınız bulunmamaktadır. "Site" sahibi bu “Site”de yer alan veya daha sonra yer alacak olan verileri, bilgileri, formları, sözleşmeleri, içeriği, kuralları  "Site”yi  ve “Site” kullanım koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını kendisinde saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “Site”de sunulan ve işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen hizmetler Kitappad.com  tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “Site”de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde “Site”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Kitappad.com" "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik ve aperyodik olarak “Site”de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. "Kitappad.com" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “Site” hizmetlerinden yararlanan ve “Site”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı: İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Kitappad.com" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Kitappad.com" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

 

2. TANIMLAR

"Site": "Kitappad.com" isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi sitesini (Bundan sonra "Kitappad.com"  veya "Kitappad " veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır)

"Kullanıcı": “Site”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan herhangi bir elektronik cihazla erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": "Kitappad.com" sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "Site"ninn ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

" Kitappad.com  Arayüzü": Başta "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar" tarafından görüntülenebilmesi ve "  "Kullanıcılar" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları " Site"ye ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Kitappad.com Veritabanı” : “Site” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " Site"ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

"Üyelik Sözleşmesi" : “Site" dahilinde Kitappad.com tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; Kitappad.com ile "Üye" arasında üyelik kayıt sürecinde "Üye"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. Kitappad.com, "Üye Sözleşemesi"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "Üye"nin onayına sunabilir. Bu durumda "Üye" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

 

 

3. ÜYELİK ŞARTLARI

3.1. "Site"ye üye olabilmek için Kitappad.com tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.2. "Site" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek üyelik başvuruları şunlardır:

  • Kendi adına olmayan üyelik hesapları,
  •  Kitappad.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

3.3. Kitappad.com her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara aykırılık halleri veya Kitappad.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde  Kitappad.com kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden bir kaçıdır.

3.4. Üye olanlar Üyelik süreçleri boyunca Kitappad.com ve anlaşmalı organizasyonlar adına gönderilen tanıtım, bilgilendirme, ürün satışı, güncelleme vs. gibi konularda toplu SMS, mail, telefonla aranma şartlarını kabul etmiş olurlar. Bu durumlar üyenin tekrar siteye girerek üyeliğini durdurması ile son bulur. Diğer iletişim vasıtasıyla yapılan iptal talepleri dikkate alınmaz.

modal aç
modal aç
modal aç